woensdag 12 augustus 2015

Leven in een eindeloos heden.....

 

Wat is de titel van het boek?

De fotograaf van Auschwitz.

Wie is de schrijver? Vertel iets over zijn of haar leven. 

Dit boek is geschreven door 2 schrijvers. 
Luca Crippa is een theoloog en filosoof. Hij werkt al jarenlang als onderzoek journalist en schreef eerder geschiedenisboeken, historische romans, essays en documantaires.
Maurizio Onnis is antropoloog. Hij schreef eerder historische romans en screenplays voor televisie en film.

Wie is de tekenaar of de fotograaf?

De meeste foto's zijn gemaakt door Wilhelm Brassel en zijn eigendom van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau.


Waarom heb je dit boek gekozen?

Ik heb dit boek gekozen, omdat ik graag verhalen lees over de Tweede Wereld Oorlog. Om er van te leren en eren. 

Waar speelt het verhaal zich af?

Het verhaal speelt zich af in Auschwitz-Birkenau. In blok 26, bij de identificatiedienst.

Geef een korte samenvatting van  het boek, maar verklap niet hoe het afloopt!

Wilhelm Brasse is een gevangene in Auschwitz. Hij zit daar gevangen omdat hij een Pool is. Hij is geen Jood of zigeuner. Hij is de zoon en kleinzoon van een Oostenrijker.
De Duitsers willen graag dat Brasse bij de Wehrmacht komt vanwege zijn Arische afkomst. Maar Brasse weigert. 

Ik vroeg me af of hiervoor een naam is. Brasse is geen deserteur. Ik vroeg het aan Isabella's partner, Evert-Jan van Roekel. Hij heeft namelijk gestudeerd in Holocaust en Genocide en hij heeft een boek geschreven over Nederlandse vrijwilligers in de Waffen SS. 

Ik heb een paar dagen gewacht op Evert -Jan, maar omdat hij gisteren vader is geworden van een lief klein meisje, kom ik hier op nog terug...

Omdat hij gewerkt heeft bij zijn oom in een fotostudio, wordt hij ingelijfd bij de Erkennungsdienst, de identificatiedienst van het kamp.
Hij wordt gedwongen om pasfoto's te maken van de gevangen. 
Later moet hij ook foto's maken voor de dokters en andere hoog geplaatste Duitsers.
In januari 1945, toen het Rode Leger oprukte, werd kamp Auschwitz geëvacueerd en ook de Erkennungsdienst hield op te bestaan.Verklaar de titel. 

Het. gaat om de fotograaf van Auschwitz, wat hij mee maakt.


Citeer een leuk, grappig of spannend stukje voor

Ze waren met z'n drieën: Warschsberger, Springut en Schwartz.
Het waren geen echte vrienden van hem, maar hij kende ze wel heel goed, want de een had een winkel, een kruidenier en een stoffenverkoper.
Wat hadden Brasse en zijn moeder hen vaak niet op straat gegroet!
Wat had hij vaak ook boodschappen gedaan bij de kruidenier en zijn moeder dikwijls lappen gekocht bij Schwartz! Door de plotselinge gedachten aan zijn moeder, zijn ouderlijk huis en zijn stad stond hij te trillen zijn benen. 
Een tijdlang had hij die beelden uit zijn gedachten weten te verbannen. Ook dat was een noodzakelijke oefening om te overleven.
Niet aan vroeger denken, niet aan de toekomst denken, maar leven in een eindeloos heden, zonder om je heen te kijken.
Nu kwam zijn verleden hem echter tegemoet via de benen en de angstige gezichten van zijn kennissen. Ironisch genoeg waren de drie mannen ondanks hun Arische namen, Joods.
Hij wist dat ze spoedig zouden sterven.

1 opmerking: